Loading...
Home » Wat is G.A.N.G. » Wie is G.A.N.G.?

Wie is G.A.N.G.?

Rob Groot Zevert, Hans Jungerius, Caro Delsing, July Ligtenberg en Simon Angel.
Rob Groot Zevert (1965) studeerde Beeldende Kunst en Architectonische Vormgeving/Monumentaal (Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem,1991) en is mede-oprichter van G.A.N.G. Groot Zevert heeft een brede scope: hij is beeldend kunstenaar, ontwerper, organisator, producent en adviseur van beeldende kunst en beeldende kunstprojecten. Zijn werkpraktijk en kunstenaarschap komen tot uiting in de activiteiten van G.A.N.G. en zijn daar letterlijk mee verweven. G.A.N.G. werkt voor opdrachtgevers maar is nog vaker zelf initiator van activiteiten en projecten. Groot Zevert is binnen de werkzaamheden voor G.A.N.G. actief als producent en aanjager van projecten en voert binnen G.A.N.G. supervisie over de 'beelden' die worden geproduceerd. Ten slotte produceert hij op eigen titel kunstwerken, toegepaste kunst en installaties, waarbinnen commentaar op ruimtelijkheid en ruimtegebruik een constante factor vormt.
 
Hans Jungerius (1969) studeerde Architectonische Vormgeving/Monumentaal (Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem,1997), is mede-oprichter van G.A.N.G. Naast zijn werkzaamheden voor G.A.N.G. bedenkt Jungerius concepten en geeft hij advies over nieuwe manieren van ruimtegebruik in stad en land. Hierbij voorop staat de beleving van de plek zelf en het vergroten van het besef van landschappelijke en ruimtelijke continuïteit. Door middel van excursies en expedities laat hij mensen anders kijken naar hun omgeving. Sinds 1990 is Jungerius ook een regelmatig bezoeker van het Ruhrgebied. In 2008 richtte hij het Ruhrburo op om de inspirerende ontwikkelingen in het Ruhrgebied op het gebied van (tijdelijk) ruimtegebruik, in Nederland bekendheid te geven. Ook is hij actief als gastdocent bij hogescholen en universiteiten en wordt hij gevraagd als adviseur voor woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en overheden.
 
Caro Delsing (1966) studeerde Kunstgeschiedenis (Universiteit Utrecht, 1990) en Kunstmanagement (Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, 1993). Zij is gespecialiseerd in de zakelijke, organisatorische en beleidsmatige kanten van kunst en cultuur. Delsing werkte voor o.a. een museum, een filmfestival en bij het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (KCG). Bij KCG had zij een managementfunctie: zij ontwikkelde en begeleidde met het team tientallen projecten en trajecten, voor zowel culturele instellingen als in opdracht van gemeenten en provincie. Eind 2009 startte zij haar eigen bureau: Buro Delsing. Buro Delsing richt zich op advisering en organisatie van projecten, trajecten en beleid op het gebied van kunst en cultuur. Zij werkte o.a. in opdracht van Generale Oost, Podium Dudok, Gift-t, Jens van Daele, het Fonds voor Cultuurparticipatie en als projectleider van de Biënnale Gelderland 2012 in opdracht van het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Ook is zij actief als secretaris van het Cultuur Netwerk Arnhem.
 
July Ligtenberg (1971) studeerde marketing, communicatie en vormgeving (Hogeschool Holland in Amsterdam 1997). Vanaf 1997 startte zij een marketingcommunicatie adviesbureau en werkte onder andere voor Cameron Marketing (VN Jaar van de Oudere 1999) en International Institute for Communication en Development. Vanaf 1999 is Ligtenberg zakelijk leider van Stichting Plaatsmaken en sinds 2009 directeur bestuurder. In datzelfde jaar richtte zij BV Plaatsmaken op waar de galerie in werd ondergebracht. Naast haar vaste werkzaamheden was Ligtenberg projectleider en bestuurslid aan het Audiovisuele Platform Arnhem (2007), verantwoordelijk voor de marketing communicatie van Made In Arnhem 2009 en Biënnale Gelderland 2012 i.o.v. het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Sinds 2009 is Ligtenberg ook actief voor Stichting G.A.N.G.
 
Simon Angel (1971) studeerde Vrije Kunst en behaalde zijn masters in 1995. In zijn korte kunst carrière specialiseerde hij zich in hogere interventiekunde gericht op communicatie-,management en bestuursprocessen. Vanaf 1999 tot 2006 werkt hij als organisatieadviseur en traint hij management en middenkader bij oa. Ministerie van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Ministerie van Justitie, Verkeer en Waterstaat. Sinds 2006 werkt hij als zelfstandig adviseur voor grote non-profit organisaties. Nu werkt hij met name als investeerder en ontwikkelaar / coach in de culturele sector. Het generale doel van deze inspanningen is het professionaliseren van de mensen en organisaties met behoud van maximale autonomie en ruimte voor creativiteit. Bij G.A.N.G. is hij als programmamanager Verboden Landschap verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering.