Loading...
Home » Wat is G.A.N.G. » Waarom is G.A.N.G.?

Waarom is G.A.N.G.?

G.A.N.G. is een cultureel projectbureau dat zich richt op ontwikkeling van de ruimtelijke ordening, de publieke ruimte en het landschap.
G.A.N.G. ontwikkelt projecten en voorstellen voor plekken die niet eenduidig kunnen worden gedefinieerd en waar een mix speelt van onderbelichte en ongeziene vraagstukken. Vanuit het perspectief van de beeldende kunst ziet G.A.N.G. kansen en mogelijkheden die vanuit conventionele visies worden gemist. 

Met de projecten die G.A.N.G. realiseert, verandert G.A.N.G. niet alleen de manier waarop we onze omgeving beleven, maar ook de omgeving zélf.
Kenmerkend voor G.A.N.G. is dat zij in staat is, door een wezenlijk andere manier van beschouwen en duiden van de alledaagse omgeving, de omgeving vrij te interpreteren. G.A.N.G. opereert op het snijvlak van beeldende kunst, architectuur en ruimtelijk ordening. G.A.N.G. werkt in opdracht, nodigt professionals uit als deelnemers aan projecten en organiseert en produceert zelf werk. Bekende projectvoorbeelden zijn P-Reizen, Leisure Resort Parallel//weg, het Snelwegmuseum en Parkscapes A1.